DigitalHistory@Lund: Seminars and workshops Spring 2022 

Forskningsplattformen DigitalHistory@Lund syftar till att initiera och stödja digitalhistorisk forskning på Lunds universitet och är ett samarbete mellan Mediehistoria och Centrum för kunskapshistoria. Plattformen finansieras av HT-fakulteterna 2021–2022.
DigitalHistory@Lund erbjuder flera workshops och seminarier under våren 2022. Seminarierna ägnas åt forskningsdiskussioner medan workshops riktar sig till den som vill lära sig mer om olika digitala verktyg.
Vid frågor ta kontakt med Sune Bechmann Pedersen, sune.bechmann_pedersen@kom.lu.se eller Kajsa Weber, kajsa.weber@hist.lu.se.

Seminarier

15 februari, 13.15-15.00 (Zoom)
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap
Johan Jarlbrink (Umeå universitet) & Fredrik Norén (Umeå universitet)
Digitala medier ger upphov till nya forskningsfrågor men gör det också möjligt att undersöka gamla frågor med nya metoder. Digitaliseringen av kulturarv och arkivsamlingar innebär att historien kan utforskas på digital väg. Johan Jarlbrink och Fredrik Norén, redaktörerna av den nya antologin Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap (Studentlitteratur 2021) presenterar denna första introduktion på svenska till en bred uppsättning digitala metoder för studier av historia och samtid. I bokens elva kapitel behandlas digital etnografi, metoder för text-, bild- och nätverksanalys samt studier av dataspel, gränssnitt och digitala flöden.
Länk till boken: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/medie–och-kommunikationsvetenskap/digitala-metoder-i-humaniora-och-samhallsvetenskap#show
REGISTRERA DIG I FÖRVÄG PÅ DENNA LÄNK: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5cpc-mrqzkrE9MD8NSgboZtUOhxHnqpRyii

4 March, 13.15–15.00 CET (Zoom)
Histories of Digital Concepts
Gabriele Balbi (Lugano), Nelson Ribeiro (Lisbon), Valérie Schafer (Luxembourg) & Christian Schwarzenegger (Augsburg).
Presentation and discussion of the new edited volume Digital Roots: Historicizing Media and Communication Concepts of the Digital Age (De Gruyter 2021) with Gabriele Balbi (Lugano), Nelson Ribeiro (Lisbon), Valérie Schafer (Luxembourg) and Christian Schwarzenegger (Augsburg). The discussion will focus on the introduction and chapters “Network”, “Governance” and “Datafication”, all available OA. The seminar is chaired by Marie Cronqvist and co-arranged by DigitalHistory@Lund, Lund Center for the History of Knowledge (LUCK) and the Film and Media History Seminar.
Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5IkduqgqzooEt043TTdxvn-tXtWiOpHEEXq
Bokens OA: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110740202/html

26 April, 13.15-15.00 CET (LUX, A 332)
Digital methods and historical research; two ongoing projects
Helle Strandgaard Jensen (Århus): Scalable Reading: A way to bridge ’traditional’ and digital methods
Betto van Waarden (Lund): Displaying Democracy: British debates on broadcasting Parliament’
The seminar is co-arranged by the Departement of History and DigitalHistory@Lund.

Workshops
1 April, 13:15-14:00
Transkription of handwritten texts with Transkribus
Are you working with handwritten material and need help transcribing? Then Transkribus may be something for you! This introduction will get you started with automated transcription of handwritten source material. Requires no previous knowledge. The workshop is led by Sune Bechmann Pedersen & Mathias Johansson and is held in English.
Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5MrfuCspz0rG9CO36lN3GbtCOxYt_ItsnXn
The workshop is on Zoom, but we invite everyone to meet for fika on campus afterwards.

29 April, 13:15-14:00
Introduction to Tropy
Tropy is a free programme tailor-made for historians to organize and make sense of thousands of photographs for research purposes. Tropy helps you organize and annotate pictures of archival documents and other sources. The introduction requires no prior knowledge of the programme. It is taught in English by historian Helle Strandgaard Jensen, Center for Digital History Aarhus.
Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u50rcuCgrTIiHNAA8tW4dTzZSvtR1kCboSTi
The workshop is on Zoom, but we invite everyone to meet for fika on campus afterwards.

20 May, 13:15-15-14:00
Introduction to Databases: Managing and Analysing Historical Data
Historians use many different kinds of materials and sources. Working with large amounts of data in digital form can feel overwhelming. Building a database can help you manage sprawling sources, look for social, temporal, and geographic connections between your materials, and visualize the results. This introduction to databases for historians covers how the use of databases can aid your projects, how to get started – and when not to use a database. The workshop is led by Anna Nilsson Hammar (History) and Mathias Johansson (Media history & Lund University Humanities lab).
No previous experience is required.
Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Uqc-qtrzgqG927B8NUtG06wunF-4oJ8WgO
The workshop is on Zoom, but we invite everyone to meet for fika on campus afterwards.
Workshop language: English.

Photo by NIKHIL on Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s