New insights?

In the latest issue of Scandia, Staffan Bergwik discusses our edited volume  Circulation of Knowledge and its contribution to the field. “Som jag ser det skymtar en stor fråga i bakgrunden av det nya fältet, och den rör kunskapsorganisationens intressanta historia. Det disciplinära sätt som kunskap alltmer intensivt organiserades på under 1800- och 1900-talen har…