New insights?

In the latest issue of Scandia, Staffan Bergwik discusses our edited volume  Circulation of Knowledge and its contribution to the field.

“Som jag ser det skymtar en stor fråga i bakgrunden av det nya fältet, och den rör kunskapsorganisationens intressanta historia. Det disciplinära sätt som kunskap alltmer
intensivt organiserades på under 1800- och 1900-talen har varit under omförhandling sedan sekelskiftet, och fortsätter vara det. Det syns i framväxten av frågedrivna ”vändningar”, tematiska fält, utlysningar av medel till forskningsprogram och i byggandet av nya och tvärgående universitetsinstitutioner. Delvis hänger trenden naturligtvis samman med forskningspolitiska initiativ och universitetsadministrativa överväganden. Men om vi bortser från dem och fokuserar på det faktum att flera av de större frågor vi är ställda inför idag går på tvärs mot historiskt skapade gränser mellan discipliner, framstår själva historiserandet av kunskap som helt nödvändigt.”

Read the full article here:

https://journals.lub.lu.se/scandia/article/view/18666/16931

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s