publications

Here is a selection of the publications that have been produced within our research environment in recent years:

Östling, Johan, Sandmo, Erling, Larsson Heidenblad, David, Nilsson Hammar, Anna & Nordberg, Kari H. (eds.), Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Lund: Nordic Academic Press, 2018).

Östling, Johan, Humboldt and the Modern German University: An Intellectual History (Lund University Press/Manchester University Press, 2018).

Östling, Johan, Sandmo, Erling, Larsson Heidenblad, David, Nilsson Hammar, Anna & Nordberg, Kari H., “The History of Knowledge and the Circulation of Knowledge: An Introduction”, in Östling et al. (eds.), Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Lund: Nordic Academic Press, 2018).

Nilsson Hammar, Anna, “Theoria, Praxis and Poiesis: Theoretical Considerations on the Circulation of Knowledge in Everyday Life”, in Östling et al. (eds.), Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Lund: Nordic Academic Press, 2018).

Larsson Heidenblad, David, “Mapping a New History of the Ecological Turn: The Circulation of Environmental Knowledge in Sweden 1967”, Environment and History, 24:2 (2018).

Östling, Johan & Larsson Heidenblad, David, “Cirkulation – ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp”, Historisk tidskrift, 137:2 (2017).

Larsson Heidenblad, David, “Framtidskunskap i cirkulation: Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971–1972”, Historisk tidskrift, 135:4 (2015).

Johan Östling, “Vad är kunskapshistoria?”, Historisk tidskrift, 135:1 (2015).