Seminar: Body, emotion, and knowledge

On 20 October, 13.15-15.00 CET Karin Sennefeld, Anton Runesson and Mari Eyice will present their research concerning early modern bodily experiences, emotions and the role of codified knowledge at the History of Knowledge seminar, on Zoom. The seminar will be held in Swedish.

Please contact johan.ostling@hist.lu.se to receive the Zoom link.

Abstract: Utifrån pågående projekt om funktionshinder, relationen människa-djur och kroppens materialitet diskuterar vi hur man kan närma sig frågor om hur det var att ha en kropp under tidigmodern tid utifrån känslo-, sinnes- och kroppshistoriska perspektiv. Centrala begrepp är därmed erfarenhet, varseblivning och varande. Samtidigt reses frågan om vilken roll kodifierad eller artikulerad kunskap har i dessa sammanhang.

Image: Peter Paul Rubens, “The Miracle of Saint Justus”, Public domain, via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s