Seminar series spring 2021

All seminars will be conducted via Zoom. Please contact johan.ostling@hist.lu.se for a link.

Poster photo by Andrew Ridley on Unsplash

4/2, kl. 13.15–15.00: ”Den gröna vändningen”
David Larsson Heidenblad presenterar sin nya bok om miljöfrågans genombrott
(tillsammans med högre seminariet i historia)

18/2, kl. 13.15–15.00: ”Från religiös kultur till konfessionell kunskap”
Anna Nilsson Hammar & Kajsa Weber (Lund) (tillsammans med högre seminariet i historia)

10/3, kl. 13.15–15.00: ”Vad gör man med 87 miljoner tecken? Temamodellering av SOU:er 1945–89”
Pelle Snickars (Umeå) (tillsammans med digitalhistoriska seminariet)

7/4, kl. 13.15–15.00: ”Universitetets samtidshistoria: Nya perspektiv på Skandinavien”
Astri Andresen (Bergen), Astrid Elkjær Sørensen (Århus), Ning de Coninck-Smith (Århus), Maria Simonsen (Ålborg) och Johan Östling (Lund)
(samarrangemang med bok- och idéhistoria)

20/4, kl. 13.15–15.00: ”Big Research Questions About the Human Condition”
Arne Jarrick (Stockholm), (tillsammans med högre seminariet i historia).

3/5, kl. 13.15–15.00: ”Kunskapshistoria på gång – två nya avhandlingar presenteras”
Susann Holmberg (Oslo) och Sine Halkjelsvik Bjordal (Oslo)

24/5, kl. 13.15–14.15: ”Knowledge Regimes of Economic Inequality: Statistics and Narratives in Thatcher’s Britain”
Felix Römer (Berlin)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s