Online-seminar on humanities and the Royal Swedish Academy of Sciences

Next wednesday, Isak Hammar will present an article at the higher seminar in the History of ideas in Stockholm. The seminar will be held in Swedish. If you wish to participate, contact isak.hammar@historia.su.se for text and link to the Zoom-meeting.

När Kungl. Vetenskapsakademien 1798 började dela in sina ledamöter i klasser inrättades även en för ”Vitterhet, världs- och lärdomshistoria samt andra nyttiga och vackra kunskaper.” I följande studie riktas sökarljuset mot denna lärdomsklass och mot de ledamöter som ingick däri. Syftet är dels att kartlägga klassens sammansättning och dels utreda vem som ansåg värdig att ingå i en vitterhets- eller humanioraklass och på vilka kunskaps- och prestationsmässiga grunder.

Tid: Onsdag 11 november kl. 13-15, högre seminariet på idéhistoria, Stockholms universitet. 

 För textunderlag och zoom-länk, kontakta isak.hammar@historia.su.se

Image: Berzelius, ständig sekreterare 1818–1848. Av Olof Johan Södermark (1790-1848) – “Svenska folket genom tiderna. Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. Åttonde bandet”, page 170. Edited by Ewert Wrangel. Published by Tidskriftsförlaget Allhem AB, Malmö, 1939, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3368015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s