The History of Knowledge seminar series fall 2020

All seminars will be conducted via Zoom.

Contact johan.ostling@hist.lu.se for a link to the meeting, before each seminar.

The first three seminars will be held in Swedish, the latter two in English. For participation in the “History of knowledge meets history of education”-seminar, do not forget to register (link below). The last seminar will be held in Swedish.

10/9, kl. 13.15–15.00: Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia
Boken presenteras av Johan Östling (Lund), Niklas Olsen (Köpenhamn), David Larsson Heidenblad (Lund), Sunniva Engh (Oslo), Hampus Östh Gustafsson (Uppsala) och Johan Strang (Helsingfors)
Ett samarrangemang med Högre seminariet i historia.

7/10, kl. 13.00–14.00: ”Starka kvinnor, svenska hjältar eller slavars elände? Karolinska fångars kunskapscirkulation ur ett globalt perspektiv”
Lisa Hellman (Bonn)

19/10, kl. 13.00–14.00: ”Men – fungerar det? Kontrovers och evidens kring 1800-talets lammblodstransfusioner”
Boel Berner (Linköping)

18/11, kl. 08.00–10.00: “History of knowledge meets history of education”. Ett samarrangemang mellan LUCK och Australian Centre for Public History, Sydney.
Register on: https://forms.gle/s1iN6SWFcUzCuaPP8

23/11, kl. 13.00–14.00: ”A theory and method for the history of knowledge”
Maria Bach (Paris)

9/12, 13.00–14.00: Textseminarium
Vi diskuterar preimiärnumret av Journal for the History of Knowledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s