4–5/12 2018 Workshop i Köpenhamn på temat ”Kunskap och samhälle i Skandinavien, 1960- och 1970-talen. Arrangörer Niklas Olsen (Köpenhamn), Johan Östling och David Larsson Heidenblad

20–22/8 2018 Laura Skouvig leder sessionen ”Nye perspektiver på videnshistorie” på det danska historikermötet i Helsingör. Övriga deltagare är Maria Simonsen, Laila Zwisler, Johan Östling och David Larsson Heidenblad.

11–12/6 2018 Workshop i Lund på temat ”Kunskap och samhälle i Skandinavien, 1960- och 1970-talen”. Arrangörer Niklas Olsen (Köpenhamn), Johan Östling och David Larsson Heidenblad.

1–3/6 2018 Erling Sandmo leder sessionen ”Den kunnskapshistoriske vendningen” på de norska historiedagarna i Agder. Övriga deltagare är Helge Jordheim, Kari H. Nordberg och David Larsson Heidenblad.

15/5 2018 Jonna Bornemark (Södertörns högskola) och Cecilia Riving (Lunds universitet) gästar det kunskapshistoriska seminariet. Temat är ”Praktisk kunskap”.

24/4 2018 Orsi Husz (Uppsala universitet) gästar det kunskapshistoriska seminariet i Lund. Temat är ”Pengar som vardagskunskap i 1900-talets Sverige”

12/3 2018 Ellen Krefting och Helge Jordheim (båda Oslo universitet) gästar det kunskapshistoriska seminariet i Lund. Temat är ”Bokhistoria som kunskapshistoria”.

7–9/3 2018 David Larsson Heidenblad presenterar sin forskning om det moderna miljömedvetandets genombrott på konferensen Nordic Challenges: Narratives of Uniformity and Diversity i Helsingfors. Panelen ”The Nordics and Issues of a Global Nature, ca. 1960-1980” leds av Sunniva Engh (Oslo universitet). Övriga deltagare är Björn Lundberg (Lunds universitet) och Melina Buns (Oslo universitet).

26/2 2018 Kunskapshistoriska seminariet i Lund samlas för att diskutera den nystartade tidskriften Know: A Journal on the Formation of Knowledge

22/3 2018 David Larsson Heidenblad gästar det Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet i Göteborg. Temat är ”Birgitta Odéns miljöhistoriska initiativ. Planering av samhällsnyttig historieforskning 1967-1969

15/2–19/3 2018 Johan Östling och David Larsson Heidenblad ger kursen ”Kunskapshistoria” på masterprogrammet i historia vid Lunds universitet.

20/2 David Larsson Heidenblad föreläser för den historiska studentföreningen KLIO på temat ”Kunskapshistoria. Ett nytt forskningsfält i vardande”

22/1 2018 Boklansering på kunskapshistoriska seminariet för Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Särskilt inbjudna gäster är Erling Sandmo (Oslo Universitet), Kari H. Nordberg (Høgskolen i Sørøst-Norge) och Erik Bodensten.

11/12 2017 Kunskapshistoriska seminariet i Lund samlas för att diskutera temanumret ”Knowledge and Migration” (Geschichte und Gesellschaft 43:3 2017).

22/11 2017 Kunskapshistoriska seminariet i Lund gästas av Steven Shapin (Harvard University) och Kapil Raj (Alexandre-Koyré, Paris). Tematiken är ”History of Knowledge – Potentials and Challenges”

13/11 2017 Johan Östling och David Larsson Heidenblad gästar det idéhistoriska seminariet i Uppsala. Temat är ”Om kunskapscirkulation”.

2/11 2017 Erik Bodensten beviljas medel från Vetenskapsrådet för det treåriga projektet ”Missväxtkatastrofer. Samhällelig kunskap i cirkulation och förändring, Sverige 1695–1870”

18/10 Det kunskapshistoriska seminariet i Lund lanseras och gästas av Staffan Bergwik (Stockholms universitet). Tematiken är ”Vägar till kunskapshistoria”.

20–22/9 2017 David Larsson Heidenblad deltar i de Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna i Norrköping där han talar om ”Kunskap i samhällelig cirkulation. Ett nytt sätt att närma sig miljöfrågans genombrott i Sverige”

15–18/8 2017 Johan Östling leder rundabordssamtalet ”Kunskapens cirkulation” vid det Nordiska historikermötet i Ålborg. Övriga deltagare är Laura Hollsten (Åbo akademi), Erling Sandmo (Oslo universitet) och David Larsson Heidenblad.

28/6-1/7 2017 David Larsson Heidenblad presenterar sin forskning om det moderna miljömedvetandets genombrott på konferensen Natures in Between. ESEH 9th Biennial Conference i Zagreb. Titeln är ”Circulation of Knowledge: Key Concepts for Writing an Enlarged History of Modern Environmentalism”

1/6 2017 David Larsson Heidenblad presenterar sin forskning i samband med en gästforskarvisit vid Oslo universitet. Temat är ”Kunskapshistoria och kunskapscirkulation”.

10–12/5 2017 Johan Östling leder sessionen “Kunskap i cirkulation” vid det svenska historikermötet i Sundsvall. Övriga deltagare är Anders Ahlbäck (Åbo akademi), Erling Sandmo (Oslo universitet) och David Larsson Heidenblad.

29/3 2017 Johan Östling och David Larsson Heidenblad gästar det idéhistoriska seminariet vid Stockholms universitet. Temat är ”Om kunskapshistoria, kunskapscirkulation och historiografi”

18–19/9 2016 Workshopen ”Kunskap i cirkulation” hålls på Häckeberga slott. Det nordiska nätverket ”New History of Knowledge” bildas.

15–17/4 2015 Johan Östling leder sessionen ”Vad är kunskapshistoria?” vid de Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna i Lund. Övriga deltagare var Anna Nilsson Hammar, Erling Sandmo och David Larsson Heidenblad.

Advertisements