Nu utlyses anställningar för 1–2 forskare i efterkrigstidens kunskapshistoria vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Anställningen är på 75 procent under minst två års tid.

Anställningen är knuten till Johan Östlings forskningsprogram som Wallenberg Academy Fellow, ”Kunskap i rörelse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tyskland”. Finansiering kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Mer information finns här: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:211937/type:job/where:4/apply:1

Sista ansökningsdag är den 15 september.

Advertisements