”Kunskap i cirkulation” Lund, 18–19 augusti 2016

Syftet med sensommarens workshop är att vi tillsammans ska börja utveckla den generella historiska förståelsen av fenomenet kunskapscirkulation. Vår konkreta målsättning är att arbetet ska mynna ut i en antologi, utgiven på engelska på ett förlag som tillämpar sakkunniggranskning. Ambitionen är att vår publikation ska ge ett vägande och originellt bidrag till den framväxande internationella forskningsdiskussionen. En utgångspunkt för arbetet på workshoppen är en samling av fyra texter som på olika
sätt behandlar kunskapscirkulation.

• James Secord, ”Knowledge in Transit”, Isis 95:4 (2004)
En grundläggande text på området som har bidragit starkt till att formera den vetenskapshistoriska
diskussionen om kunskapscirkulation.
• Johan Östling & David Larsson Heidenblad, ”Cirkulation. Nyckeln till en ny kunskapshistoria” (2016)
Texten ger en historiografisk överblick och ett distinkt bud på hur cirkulation kan förstås, användas och vidareutvecklas. Den befinner sig för närvarande under granskning och får därför inte spridas vidare.
• Wiebe Keim, ”Conceptualizing Circulation of Knowledge in the Social Sciences” (2014)
En teoretisk artikel som från ett sociologiskt perspektiv griper in i den internationella
forskningsdiskussionen och ger ett alternativt bud på hur cirkulation bör förstås.
• Erling Sandmo, ”The History of Knowledge” (2016)
En ansökan till Norges forskningsråd (insänd i maj 2016) som ger en uppfattning om hur vi förstår kunskapshistoria som ett fält. Ansökan befinner sig under beredning; sprid den inte.

 

Advertisements